MONITORIZAREA

Monitorizarea

În zilele noastre modificările survenite în statutul şi situaţia entităţilor de afaceri au loc mai frecvent şi mai pe larg decât oricând înainte. Având în vedere situaţia economică dificilă şi problematică, în special în privinţa lichidităţii, este foarte important să fii prompt informat cu privire la modificările indicatorilor economico financiari ai partenerilor de  afaceri. Disponibilitatea în timp util a informaţiilor relevante este esenţială pentru luarea deciziilor adecvate în afaceri. În acest scop, Pro Kolekt a dezvoltat un serviciu de "monitorizare", care este  un‘update’ al rapoartelor de bonitate obişnuite. Atunci când citiţi un raport de bonitate realizat pe baza bilanţului de anul trecut, vedeţi istoria. În prezent ştim că istoria nu poate şi nu trebuie să fie baza pentru luarea deciziilor de afaceri.
 

Serviciul de monitorizare implică urmărirea activităţilor de partenerilor dvs. de afaceri pe tot parcursul anului şi vă ţine informat cu privire la modificările survenite în statusul şi solvabilitatea companiei monitorizate. Monitorizarea include livrarea de informaţii, ori de câte ori este cazul, pe o perioada de 1 an.
 

Informatiile colectate sunt transmise electronic şi includ date despre modificările din numele companiei, locaţia, structura acţinarilor şi a managementului, conturi bancare şi alte modificări observate care ar putea afecta operaţiunile companiei. În plus, sunt prezentate informaţii despre stadiul procedurilor de insolvenţă, precum şi informaţii cu privire la intrarea unei firme într-o procedură de colectare a datoriilor.

Câteva exemple vă pot oferi o imagine mai bună ...

O companie care prezinta rezultate frumoase pentru sfarsitul anului trecut ar putea fi vândută ulterior unui "investitor" necunoscut care începe exploatarea bunului renume al acestei companii pentru achiziţii ‘gratuite’, iar foştii proprietari au demarat aceeaşi activitate, dar în cadrul unei noi societăţi. Dacă furnizorii vor urmări doar bilanţul, mult timp va trece înainte să-şi dea seama că nu vor mai primi plata pentru bunurile sau serviciile prestate către acest cumparator.
 

Lecţie: Fiţi atenţi la orice schimbări a proprietarilor societăţilor cu care cooperaţi.

Compania "Debitor SRL", care are continuu  probleme cu decontarea obligaţiilor sale de plată îşi schimbă denumirea în "Investments SRL." şi mută sediul în altă parte. După câteva luni, o procedură de radiere automată din Registrul comerţului este introdusă împotriva societăţii "Investments SRL". Creditorii cu creanţe neplătite sunt încă în căutarea şi colectarea de informaţii despre compania "Debitor SRL", dar debitorul real este deja ascuns şi creditorii pot spune adio de la banii lor. Compania "Investitii SRL", de asemenea, face o primă impresie bună în noul oraş şi în scurt timp foloseşte o altă oportunitate de a face unele achiziţii ‘gratuite’ şi produce daune chiar mai mari furnizorilor.
 

Lecţie: Acordaţi mare atenţie la orice modificări în numele societăţii şi adresa sediului. Aceasta poate fi o schimbare inofensivă, dar pe de altă pare ar putea fi un debitor ce ascunde intenţii rele.

 

Clienţii adesea se regăsesc în "cercul vicios al ne-plăţilor." Atunci când Pro Kolekt primeşte cererea de colectare a unei datorii faţă de o anumită firmă, acest lucru ar putea indica faptul că debitorul are probleme serioase de lichiditate. De multe ori prima cerere de colectare a datoriilor este urmată de multe altele şi un astfel de debitor poate fi complet insolvabil într-un an sau doi.  Acei furnizori care au un astfel de debitor în procedura de monitorizare de la Pro Kolekt sunt informaţi în mod corespunzător cu privire la evenimentele menţionate anterior şi să acorde, prin urmare, mai multă  atenţie la rambursarea obligaţiilor debitorului şi sunt mult mai prudente cu livrările ulterioare.

Lecţie: Serviciul de monitorizare vă va oferi o avertizare timpurie a evoluţiei societăţii debitoare, astfel încât o acţiune rezonabilă poate fi întreprinsă la timp.

managing image

Verificarea cotei de credit a partenerilor de afaceri vă oferă o imagine a situaţiei la un moment dat, dar prin monitorizare se furnizează informaţii cu privire la modificările-cheie apărute pe tot parcursul anului.